SERVIS

Kola Ly×e Rakety

Rakety

Standardní doba 3 dny
P°íplatek + 50% za expres do 24 hodin
V cený není výplet. Ceny výplet¨ dle aktuální nabídky na provozovný.

VYPLÉTÁNÍ RAKET
Tenisové 200,-
Squashové 200,-
Badmintonové 280,-
OSTATNÍ PRÁCE
Omotání dr×adla páskou 50,-